Zásady ochrany osobních údajů

1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI

1.1  Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost ilmodo, s.r.o., IČO: 26944553

Sídlo firmy: Mojmírova 944, 686 01 Uherské Hradiště

1.2  Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů:

(i) uživatelů webových stránek www.oblekyuh.cz (dále jen „webové stránky“), a to neregistrovaných uživatelů (dále jen „uživatelé“), a

(ii) zákazníků společnosti ilmodo, s.r.o., kteří vyplní prostřednictvím webových stránek objednávkový formulář na dárkové poukazy (dále jen „zákazníci“).

1.3  Společnost ilmodo, s.r.o. (dále jen společnost) působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1  Údaje poskytnuté zákazníky. Společnost zpracovává osobní údaje o zákaznících. Zpracovávány jsou osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplnění objednávkového formuláře na nákup dárkových poukazů. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

2.2  Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává společnost za účelem vylepšování nabídky produktů a služeb údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.3  Společnost nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. PRO JAKÉ ÚČELY ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

3.1  Pro vyřízení vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností zákazníkem, využíváme vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůžeme vyřídit vaši objednávku.

3.2  Pro zlepšení kvality a přizpůsobení obsahu webových stránek zpracováváme při využití cookies údaje o vaší návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je zejména v případě cookies třetích stran možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává společnost statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. 

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

4.1  Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že ukládání cookies zakážete, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1  V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společností a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností.

5.2  Společnost dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost pro účely a způsobem, které společnost stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které společnost využívá, patří:

– přepravní společnosti – Česká pošta s.p., PPL CZ s.r.o.

– Google LLC (nástroje pro on-line marketing a analytiku)

– Facebook (marketing, remarketing)

– Instagram (marketing, remarketing)

– sklik.cz (marketing, remarketing)

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?  

6.1  Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává společnost po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies ve svém prohlížeči.

6.2  Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí společnost pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na společnost vztahují.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?  

7.1  V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost a požadovat:

– Informace ohledně osobních údajů, které společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo společnost.

– Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti při vyplnění objednávkového formuláře. V případě uplatnění tohoto práva vám společnost potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.

– Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost správně vyřídit vaši objednávku.

– Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.

– Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek společnost vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.

– Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě vašeho souhlasu od společnosti k jinému subjektu, kdy společnost předá vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci podle vašeho přání.

7.2  Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností společností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. BEZPEČNOST

8.1  Společnost dbá na bezpečnost vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2  Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany společnosti pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1  S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na společnost ilmodo, s.r.o., e-mailem na adresu ilmodo@seznam.cz.

ÚČINNOST

10.1 Tato pravidla jsou účinná od 1. listopadu 2020.

Podporované značky

Kromě obleků u nás najdete také kvalitní pánské kabáty, košile, saka, kravaty, kalhoty, obuv a ostatní módní doplňky předních módních značek,
jako jsou Koutný Prostějov, Pioneer, Pierre Cardin, Gentleman, Hattric, a další.